Van bovenaf gezien

‘Het schoonmaakpersoneel is waardeloos tegenwoordig,’ klaagt de directeur. ‘Kijk nou! Dat staat maar te kletsen met iedereen. Bij de inburgeringscursus hebben ze blijkbaar niet geleerd, wat wij onder werken verstaan.’

Elif buigt zich over de brief van een bezoeker en gebaart.
De Turkse vrouw loopt naar het aangewezen loket. Naast haar maakt een Somaliër wanhopige bewegingen, waarop de baliemedewerker Elif wenkt. Binnen vijf minuten is alles opgehelderd.
‘Blijf nog even,’ smeken de medewerkers. ‘Aan de rij te zien, krijgen we nog Frans, Russisch en Arabisch en jij snapt hen allemaal.’

‘Je kan er echt niets mee,’ antwoordt de manager.