Wachten op het schoolplein

Annet:
‘Wat ben ik blij dat ik hier even 6 weken vanaf ben. Al die roddelgroepjes op het schoolplein en ze denken allemaal dat ze perfect zijn. Nou ik weet wel beter.
Neem nou Sofie, die gaat dus het oudergesprek niet afsluiten voor haar kind een goed cijfer heeft, hè.’
Sonja:
‘Ja, net als Magda, die krijgt alles voor elkaar, zeker omdat ze de zus van de directeur is.’
Annet:
‘Voor zolang dat duurt. Ik heb gehoord dat het schoolbestuur zijn functioneren niet voldoende vindt.
Maar nu eerst lekker vakantie. Ik zal onze gesprekjes wel missen trouwens.’