Tegenwicht - Conny Hoogendoorn

Tegenwicht - Conny HoogendoornZoals de cover al uitbeeldt, is dit een verhalenbundel met alle kleuren die een mens kan uitstralen. De verhalen zijn dikwijls roze van de romantiek en erotiek, maar kunnen ook duister gekleurd zijn.
Persoonlijk hou ik niet van het hele donkere, waarbij achterdocht, wraak en geweld de boventoon voert. Maar wraak met een goede reden, kan ook zoet smaken. Ik zie in verschillende verhalen een rechtvaardigheidsgevoel die heel mooi een winnende rol krijgt toegediend. Ook is er aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving.
Humor ontbreekt ook zeker niet. Vaak wordt een verhaal op komische, soms zelfs hilarische, wijze afgerond.
Conny heeft een mooie, beeldende manier van schrijven. Je merkt ook, dat ze zich in veel onderwerpen heeft verdiept, waardoor het realistisch overkomt.
Deze bundel van 21 verhalen komt het best tot zijn recht, als je niet teveel verhalen achter elkaar leest. Die neiging heb je al snel, omdat het boeiend is geschreven, maar de diepgang komt het best uit, als je het even laat bezinken.
Het is een boek om lang van te genieten.